Vårt HAVNEREGLEMENT

Våre vedtekter finner du her    BBF Vedtekter

Vår instruks finner du her      BBF Instrukser

evt endringer / korrigeringer gjøres av vårt årsmøte som normalt avholdes i april mnd.
Se om vi har ledige plasser     Ledige båtplasser

Send forespørsel om båtplass    Forespørsel

BBF innmeldingsskjema            Innmeldingsskjema