Vårt HAVNEREGLEMENT

Våre vedtekter finner du her       BBF Vedtekter

Vår instruks finner du her           BBF Instrukser

evt endringer / korrigeringer gjøres av vårt årsmøte som normalt avholdes i april mnd.

 

Se om vi har ledige plasser: Klikk her

Send forespørsel om båtplass: Klikk her