Her finner du oversikt over BBF's priser:
  • BBF medlemsavgift pr år kr 600,-
  • KNBF medlemskap (når du har båt i din plass) kr. 150,-
  • Årsleie ihht bredden av båtplassen
  • Innskudd ihht bredden av båtplassen
  • For de som ikke ønsker å betale innskudd:
    • ekstra årsleie 6% av innskuddet

benytt denne linken for å se komplett prisliste

Priser korrigeres normalt i årsmøtet som avholdes i april