Viktige meldinger fra Bodø Båtforening

 • Årsmøte avholdes i våre lokaler i Molovn. 6
  den 24. april kl. 18.00

  • Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være oss i hende 2 uker før møtet.
  • Dokumenter til møtet:
 • Vårdugnad arrangeres i uke 19 og 20.

     PS:

 • Vi har pt. ledige plasser, send inn din forespørsel på båtplass her
  se link til ledige plasser her
  eller du kan sette deg på venteliste ved å sende inn din forespørsel her 
  (NB: ALLE som ønsker å stå på venteliste må være innmeldt
  i BBF og betale
   årsavgiften)

KNBF webside

 

 

MELDING FRA BRYGGESJEFEN:

 • sperretau SKAL være satt i perioden 1.10.-.1.4
 • fortøyninger SKAL være stramme og ha elastikk
 • alle båter skal ligge med baugen INN mot brygge
 • største lengde i vår havn er LOA 36fot dvs. 10,97m
 • strøm kan bare benyttes fra uttak som leies av BBF og med bare godkjent kabel
  (leietaker av strøm er selv ansvarlig for å holde uttaket avlåst og sikkert)
 • ALLE båteierne er med i det kollektive ansvaret for å ivareta sin egen og andres båtplasser og utstyr