Viktige meldinger fra Bodø Båtforening

 

 

 

MELDING FRA BRYGGESJEFEN:

  • sperretau SKAL være satt i perioden 1.10.-.1.4
  • fortøyninger SKAL være stramme og ha elastikk
  • alle båter skal ligge med baugen INN mot brygge
  • største lengde i vår havn er LOA 36fot dvs. 10,97m
  • strøm kan bare benyttes fra uttak som leies av BBF og med bare godkjent kabel
    (leietaker av strøm er selv ansvarlig for å holde uttaket avlåst og sikkert)
  • ALLE båteierne er med i det kollektive ansvaret for å ivareta sin egen og andres båtplasser og utstyr